Description

akékoľvek skutočné zneužitie alebo pokus o zneužitie pozície zraniteľnosti, rozdielnej moci alebo dôvery, na sexuálne účely vrátane, okrem iného, peňažného, sociálneho alebo politického zisku zo sexuálneho zneužívania inej osoby

Additional notes and information

Najčastejšie zaznamenávanou formou obchodovania s ľuďmi je sexuálne vykorisťovanie. To zahŕňa zneužívanie iných osôb na prostítúciu alebo iné formy sexuálneho vykorisťovania, vrátane pouličnej prostitúcie; verejné domy; striprízove kluby; pornografický priemysel; eskortné služby, modelingové agentúry a masážne salóny. Ide o silne rodovo podmienenú formu vykorisťovania, ktrorej obeťami sú v prevažnej väčšine ženy a dievčatá.