Description

elk misbruik of elke poging tot misbruik van een positie van kwetsbaarheid, machtsverschil of vertrouwen, voor seksuele doeleinden, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, om financieel, sociaal of politiek te profiteren van de seksuele uitbuiting van een andere persoon

Additional notes and information

De term wordt vaak specifiek gebruikt met betrekking tot de seksuele uitbuiting van kinderen. Volgens het Verdrag inzake de rechten van het kind omvat seksuele uitbuiting het gebruik van kinderen in commerciële seksuele uitbuiting en in geluidsopnamen of visuele beelden van het misbruik van kinderen, kinderprostitutie, seksuele slavernij, seksuele uitbuiting in de reis- en toerismesector, kinderhandel (binnen en tussen landen), en verkoop van kinderen voor seksuele doeleinden en gedwongen huwelijken. Volgens het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik omvat seksuele uitbuiting gedrag met betrekking tot (a) seksueel misbruik; (b) strafbare feiten met betrekking tot kinderprostitutie; (c) strafbare feiten met betrekking tot kinderpornografie; (d) strafbare feiten met betrekking tot de deelname van een kind aan pornografische voorstellingen; (e) een kind opzettelijk getuige laten zijn van seksuele handeling, voor seksuele doeleinden; en (e) het benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden, ook bekend als 'grooming'.