Description

Било која остварена или покушана злоупотреба положаја рањивости, различитих моћи или поверења у сексуалне сврхе, укључујући, али не ограничавајући се на монетарну, социјалну или политичку зараду од сексуалног искоришћавања другог. Видети такође: комерцијална сексуална експлоатација

Additional notes and information

Термин се често користи посебно у вези са сексуалним искоришћавањем деце. Према Конвенцији о правима детета, сексуално искоришћавање обухвата употребу деце у комерцијалном сексуалном искоришћавању и у аудио или визуелним сликама сексуалног злостављања деце, дечије проституције, сексуалног ропства, сексуалног искоришћавања у путовањима и туризму, трговине (унутар и између земаља), и продаја деце у сексуалне сврхе и присилни брак. Према Конвенцији Савета Европе о заштити деце од сексуалне експлоатације и сексуалног злостављања, сексуална експлоатација обухвата понашање повезано са (а) сексуалним злостављањем; (б) кривична дела која се тичу дечије проституције; (ц) кривична дела која се тичу дечје порнографије; (д) кривична дела која се тичу учешћа детета у порнографским представама; (е) намерно навођење детета, да гледа сексуална дела; и (ф) тражење деце у сексуалне сврхе, познато као „grumingˮ