Description

svaka zlouporaba ili pokušaj zlouporabe, u seksualne svrhe, ranjivog položaja, razlike u moći ili povjerenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izvlačenje financijske, društvene ili političke koristi iz seksualnog iskorištavanja druge osobe

Additional notes and information

Pojam se često koristi posebno u odnosu na seksualno iskorištavanje djece. Prema Konvenciji o pravima djeteta, seksualno iskorištavanje obuhvaća komercijalno seksualno iskorištavanje djece, audiosnimke ili vizualne snimke seksualnog zlostavljanja djeteta, dječju prostituciju, seksualno ropstvo, seksualno iskorištavanje na putovanjima i u turizmu, krijumčarenje (unutar zemlje i između zemalja) te prodaju djece u seksualne svrhe i prisilnih brakova. Prema Konvenciji Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, seksualno iskorištavanje djece obuhvaća postupke povezane s (a) seksualnim zlostavljanjem, (b) kaznenim djelima zbog dječje prostitucije, (c) kaznenim djelima zbog dječje pornografije, (d) kaznenim djelima zbog sudjelovanje djeteta u proizvodnji pornografskih sadržaja, (e) namjernim poticanjem djeteta na gledanje seksualnih radnji iz seksualnih razloga i (f) vrbovanje djece u seksualne svrhe.