Description

bet koks mėginimas arba faktinis piktnaudžiavimas pažeidžiamumu, galios skirtumais ar pasitikėjimu siekiant seksualinių tikslų įskaitant, bet neapsiribojant pinigine, socialine ar politine nauda iš seksualinio kito asmens išnaudojimo

Additional notes and information

Ši sąvoka dažnai naudojama kalbant apie seksualinį vaikų išnaudojimą. Remiantis Vaiko teisių konvencija, seksualinis išnaudojimas apima komercinį seksualinį vaikų išnaudojimą ir vaikų seksualinį išnaudojimą garso arba vaizdo įrašams, vaikų prostituciją, seksualinę vergovę, seksualinį išnaudojimą kelionėse ir turizme, prekybą žmonėmis (šalies viduje ir tarp šalių) ir vaikų pardavimą seksualiniais tikslais ir priverstines santuokas. Pagal Europos Tarybos konvenciją dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos, seksualinis išnaudojimas apima a) seksualinę prievartą; b) nusikaltimus, susijusius su vaikų prostitucija; c) nusikaltimus, susijusius su vaikų pornografija; d) nusikaltimus, susijusius su vaikų dalyvavimu pornografiniuose renginiuose; e) tyčinį, seksualinėms reikmėms, sąlygų sudarymą vaikui stebėti seksualinius veiksmus ir f) vaikų viliojimą seksualiniais tikslais.