Description

Tegelik sugulise iseloomuga ärakasutamine või selle katse kellegi haavatavust, võimuerinevust või usaldust ära kasutades, sh teise seksuaalsest ärakasutamisest rahalist, sotsiaalset või poliitilist kasu saades

Additional notes and information

Seda terminit kasutatakse sageli seoses laste seksuaalse ärakasutamisega. Lapse õiguste konventsioon järgi tähendab laste seksuaalne kuritarvitamine järgmist: laste kasutamine kaubanduslikul eesmärgil, laste seksuaalse ärakasutamise jäädvustamine helis või pildis, laste prostitutsioon, seksiorjus, seksuaalne ärakasutamine reisidel ja turismisektoris, kaubitsemine (riigi sees ja riikide vahel) ning laste müük seksuaalsel ja sundabielu eesmärgil. Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon määratleb seksuaalset ärakasutamist järgmiselt: a) seksuaalne väärkohtlemine; b) lasteprostitutsioon; c) lapsporno; d) lapse osalemine pornograafilises etteastes; e) seksuaalse rahulduse eesmärgil lapse sundimine seksuaalakti vaatama ja (f) lapse õhutamine seksuaalseteks aktideks, nn peibutamine.