Description

Било која остварена или покушана злоупотреба положаја рањивости, различитих моћи или повјерења у сексуалне сврхе, укључујући, али не ограничавајући се на монетарну, социјалну или политичку зараду од сексуалног искоришћавања другог. Термин се често користи посебно у вези са сексуалним искоришћавањем дјеце. Према Конвенцији о правима дјетета, сексуално искоришћавање обухвата употребу дјеце у комерцијалном сексуалном искоришћавању и у аудио или визуелним сликама сексуалног злостављања дјеце, дјечју проституцију, сексуално ропство, сексуално искоришћавање у путовањима и туризму, трговину (унутар и између земаља) и продаја дјеце у сексуалне сврхе и принудни брак.

Additional notes and information

Према Конвенцији Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања, сексуално искоришћавање обухвата понашање повезано са (а) сексуалним злостављањем; (б) кривична дјела која се тичу дјечје проституције; (ц) кривична дјела која се тичу дјечје порнографије; (д) кривична дјела која се тичу учешћа дјетета у порнографским представама; (е) намјерно навођење дјетета да гледа сексуална дјела; и (ф) тражење дјеце у сексуалне сврхе.