Description

każde faktyczne nadużycie lub próba nadużycia szczególnie trudnej sytuacji, zróżnicowania siły lub zaufania dla celów seksualnych, w tym między innymi czerpanie zysków pieniężnych, społecznych lub politycznych z wykorzystywania seksualnego innych osób

Additional notes and information

Termin ten jest często używany szczególnie w odniesieniu do seksualnego wykorzystywania dzieci. Według Konwencji o prawach dziecka wykorzystywanie seksualne obejmuje wykorzystanie seksualne dziecka w celach komercyjnych oraz materiałach dźwiękowych lub wizualnych pokazujących niegodziwe traktowanie dziecka w celach seksualnych, prostytucję dziecięcą, niewolnictwo seksualne, wykorzystywanie seksualne w podróżach i turystyce, handel (krajowy i zagraniczny) oraz sprzedaż dzieci w celach seksualnych lub w celu przymusowego małżeństwa. Zgodnie z Konwencją Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, wykorzystywanie seksualne obejmuje zachowanie zawiązane z a) niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych; b) przestępstwami powiązanymi z prostytucja dziecięcą; c) przestępstwami powiązanymi z pornografią dziecięcą; d) przestępstwami związanymi z udziałem dzieci w aktach pornograficznych; e) celowym przyczynianiem się do oglądania aktu seksualnego przez dziecko w celach seksualnych; oraz e) nagabywaniem dzieci do celów seksualnych, zwane „uwodzeniem” .