Description

forma niewolnictwa niemożliwa do pogodzenia z ludzką godnością i podstawowymi prawami człowieka

Additional notes and information

Jest nieodłącznie powiązana z różnicami w traktowaniu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie i ma wpływ na status kobiety i mężczyzny oraz na postrzeganie ich wzajemnych stosunków i seksualności.