Description

forma ta’ skjavitù inkompatibbli mad-dinjità umana u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem

Additional notes and information

Hija intrinsikament marbuta mal-inugwaljanza bejn is-sessi fis-soċjetà u għandha impatt fuq l-istatus tan-nisa u l-irġiel u l-perċezzjoni tar-relazzjonijiet u s-sesswalità reċiproċi tagħhom.