Description

foirm sclábhaíochta nach bhfuil ag teacht le dínit an duine agus le bunchearta an duine

Additional notes and information

Tá sé nasctha go dlúth le héagothroime inscne sa tsochaí agus tá tionchar aige ar stádas na mban agus na bhfear agus an dearcadh atá acu ar a gcaidreamh frithpháirteach agus a ngnéasacht