Description

Orjanduse vorm; vastuolus inimväärikuse ja inimõigustega

Additional notes and information

See on selgelt seotud ühiskonnas valitseva soolise ebavõrdsusega ning mõjutab naiste ja meeste staatust ning nende vastastikuste suhete ja seksuaalsuse taju.