Description

forma otroctva nezlučiteľná s ľudskou dôstojnosťou a základnými ľudskými právami

Additional notes and information

Je vnútorne prepojená s rodovou nerovnosťou v spoločnosti a má vplyv na postavenie žien a mužov a na vnímanie ich vzájomných vzťahov a sexuality.