Description

dwingen tot prostitutie, vorm van slavernij die niet verenigbaar is met de menselijke waardigheid en met de grondrechten

Additional notes and information

Is intrinsiek gekoppeld aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij en is van invloed op de status van vrouwen en mannen en de perceptie van hun onderlinge verhoudingen en seksualiteit.