Description

su žmogaus orumu ir pagrindinėmis žmogaus teisėmis nesuderinama vergovės forma

Additional notes and information

Ji glaudžiai siejasi su visuomenėje nusistovėjusia lyčių nelygybe ir daro poveikį moterų ir vyrų statusui ir jų tarpusavio santykių bei seksualumo suvokimui.