Description

In de ontwikkelingseconomie is het onderscheid tussen directe en indirecte aanspraken van groot belang. Het benadrukt de mogelijke afhankelijkheid van bepaalde actoren van de overdracht van middelen door anderen of door de overheid, en de rol van beleid in het veranderen van aanspraken. Het daarmee samenhangende onderscheid tussen primaire en secundaire aanspraken (…) is met name van belang wanneer economische hervormingen aanspraken en overdrachten wijzigen, en daarmee een verschillend effect hebben op mannen en vrouwen.

Additional notes and information

In de ontwikkelingseconomie is het onderscheid tussen directe en indirecte aanspraken van groot belang. Het benadrukt de mogelijke afhankelijkheid van bepaalde actoren van de overdracht van middelen door anderen of door de overheid, en de rol van beleid in het veranderen van aanspraken. Het daarmee samenhangende onderscheid tussen primaire en secundaire aanspraken (…) is met name van belang wanneer economische hervormingen aanspraken en overdrachten wijzigen, en daarmee een verschillend effect hebben op mannen en vrouwen.