Description

Разлике у приступу жена и мушкараца над ресурсима, статусу и благостању, при чему се мушкарци обично фаворизују и често институционализују кроз закон, правду и социјалне норме.