Description

Разлики по отношение на достъпа на жените и на мъжете до ресурси, или в статуса и благосъстоянието им, които обикновено са в полза на мъжете и често са иснтитуционализирани чрез правото, правосъдието и социалните норми.