Description

rozdiely v prístupe žien a mužov k zdrojom, spoločenskému postaveniu a blahobytu, ktoré zvyčajne uprednostňujú mužov a sú často inštitucionalizované prostredníctvom zákonov, judikatúry a spoločenských noriem.