Description

valstu un starptautiskajos tiesību aktos un starptautisko cilvēktiesību dokumentos un citos vienošanās dokumentos jau atzītas cilvēktiesības, kurās atzīst visu pāru un indivīdu tiesības pieņemt brīvprātīgu lēmumu par viņu bērnu skaitu, vecumu starpību un radīšanas laiku un saņemt tam nepieciešamo informāciju un līdzekļus, un tiesības panākt augstāko seksuālās un reproduktīvās veselības standartu

Additional notes and information

Tās ietver arī tiesības pieņemt lēmumus par reprodukciju bez diskriminācijas, spaidiem un vardarbības, kā noteikts cilvēktiesību dokumentos. Sieviešu cilvēktiesības ietver viņu tiesības kontrolēt un brīvi un atbildīgi lemt par seksualitātes jautājumiem, tostarp seksuālo un reproduktīvo veselību, bez diskriminācijas, spaidiem un vardarbības. Vienlīdzīgās attiecībās starp sievietēm un vīriešiem seksuālo attiecību un reprodukcijas jautājumos, tostarp pilnībā cienot personas ķermeņa neaizskaramību, nepieciešama savstarpēja cieņa, piekrišana un dalīta atbildība par seksuālo uzvedību un tās sekām.