Description

Kansallisissa laeissa, kansainvälisissä laeissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa ja muissa asiakirjoissa jo tunnustetut ihmisoikeudet, jotka perustuvat kaikkien pariskuntien ja yksittäisten ihmisten sellaisten perusoikeuksien tunnustamiseen, jotka koskevat oikeutta päättää vapaasti ja vastuullisesti lastensa lukumäärästä ja saamistiheydestä sekä saada tietoa ja keinot siihen, sekä oikeutta saada mahdollisimman hyvä seksuaali- ja lisääntymisterveys

Additional notes and information

Ne sisältävät myös oikeuden tehdä päätöksiä lisääntymisestä ilman syrjintää, pakkoa ja väkivaltaa, kuten ihmisoikeusasiakirjoissa ilmaistaan. Naisten ihmisoikeudet sisältävät oikeuden hallita ja päättää vapaasti ja vastuullisesti seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista, mukaan lukien seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, ilman pakkoa, syrjintää ja väkivaltaa. Naisten ja miesten sukupuolisuhteita ja lisääntymistä koskevat yhdenvertaiset suhteet, mukaan lukien henkilön ruumiillisen koskemattomuuden täydellinen kunnioitus, edellyttävät keskinäistä kunnioitusta, suostumusta ja jaettua vastuuta seksuaalisesta käytöksestä ja sen seurauksista.