Description

menneskerettigheder, der allerede er anerkendt i national lovgivning, international lovgivning, internationale menneskerettighedsdokumenter og andre konsensusdokumenter, og som beror på anerkendelsen af de grundlæggende rettigheder for alle par og enkeltpersoner til frit og ansvarligt at beslutte, hvor mange børn de vil have, hvornår de vil have dem og hvor langt, der skal være imellem dem, samt have oplysning og midler til at træffe disse valg, og have ret til ydelser af højeste standard med henblik på seksuel og reproduktiv sundhed

Additional notes and information

Det omfatter også retten til at træffe beslutninger om reproduktion uden forskelsbehandling, tvang og vold, som det fremgår af menneskerettighedsdokumenterne. Kvinders menneskerettigheder omfatter deres ret til at have kontrol over samt frit og ansvarligt afgøre spørgsmål vedrørende deres seksualitet, herunder seksuel og reproduktiv sundhed, uden tvang, diskrimination og vold. Jævnbyrdige forhold mellem kvinder og mænd i spørgsmål om seksuelle forhold og reproduktion, herunder fuld respekt for personens kropslige integritet, fordrer gensidig respekt, samtykke og fælles ansvar for seksuel adfærd og dennes konsekvenser.