Description

Репродуктивна права обухватају одређена људска права која су већ препозната у националним законима, међународним законима и међународним документима о људским правима и другим сродним документима. Ова права се ослањају на препознавање основних права свих парова и појединаца да слободно и одговорно одлуче о броју, распону и времену рађања деце и да имају информације и средства да то ураде, и право да постигну највећи стандард сексуалног и репродуктивног здравља.

Additional notes and information

Такође укључује право на доношење одлука које се тичу репродукције без дискриминације, принуде и насиља, како је изражено у документима о људским правима. Људска права жена укључују њихово право на контролу и слободно и одговорно одлучивање о питањима која се односе на њихову сексуалност, укључујући сексуално и репродуктивно здравље, без присиле, дискриминације и насиља. Једнаки односи између жена и мушкараца у питањима сексуалних односа и репродукције, укључујући пуно поштовање телесног интегритета особе, захтевају узајамно поштовање, сагласност и заједничку одговорност за сексуално понашање и његове последице.