Description

drepturi ale omului recunoscute deja în legislația națională, internațională și în documente internaționale cu privire la drepturile omului și alte documente consensuale care se bazează pe recunoașterea drepturilor de bază ale tuturor cuplurilor și indivizilor de a hotărî liber și în mod responsabil numărul, intervalul dintre nașteri și momentul lor și a avea informațiile și mijloacele de a o face și dreptul de a atinge cele mai înalte standarde al sănătății sexuale și reproductive.

Additional notes and information

Includ și dreptul de a lua decizii cu privire la reproducerea fără discriminare, constrângere și violență, conform documentelor privind drepturile omului. Drepturile omului pentru femei includ și dreptul de a avea control și posibilitatea de a decide liber şi responsabil în probleme legate de sexualitatea lor, inclusiv în cele privind sănătatea sexuală și reproductivă, fără constrângere, discriminare și violență. Relațiile egale între femei și bărbați în chestiunile privind relații sexuale și de reproducere, inclusiv respectarea deplină a integrității corporale a persoanei, necesită respect reciproc, consimțământ și asumarea comună a esponsabilităților în ceea ce priveşte un comportamentul sexual și consecințele sale.