Description

prawa człowieka już uznane w prawodawstwie krajowym, przepisach międzynarodowych i międzynarodowych dokumentach dotyczących praw człowieka oraz innych dokumentach wspólnych opierające się na uznaniu podstawowego prawa wszystkich par i jednostek do swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o liczbie dzieci, odstepach między nimi i o czasie ich poczęcia oraz do informacji na ten temat oraz środków na ten cel, a także prawa do uzyskania najwyższego standardu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego

Additional notes and information

Obejmuje także prawo do podejmowania decyzji dotyczących reprodukcji bez przymusu ani przemocy, zgodnie z dokumentami dotyczącymi praw człowieka. Do praw człowieka przysługujących kobietom zalicza się także prawo do kontroli oraz wolnego i odpowiedzialnego decydowania o kwestiach związanych z ich seksualnością i zdrowiem reprodukcyjnym, wolnego od przymusu, dyskryminacji i przemocy. Równe związki między kobietami i mężczyznami w zakresie relacji seksualnych i reprodukcji, w tym pełny szacunek dla nietykalności cielesnej, wymagają wzajemnego szacunku, przyzwolenia i wspólnej odpowiedzialności za zachowania seksualne i ich konsekwencje.