Description

ljudska prava priznata nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim pravom i međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima te drugim usuglašenim dokumentima koji se temelje na priznavanju temeljnih prava svih parova i osoba da slobodno i odgovorno odlučuju o tome koliko će djece imati, kada i u kojem razmaku, te da imaju potrebne informacije i mogućnosti da to ostvare, kao i pravo da postignu najviši standard spolnog i reproduktivnog zdravlja

Additional notes and information

Uključuje i pravo na odlučivanje o reprodukciji bez diskriminacije, prisile i nasilja, kao što je navedeno u dokumentima o ljudskim pravima. Ljudska prava žena uključuju pravo na kontrolu svoje seksualnosti te slobodno i odgovorno odlučivanje o pitanjima koja se na to odnose, uključujući spolno i reproduktivno zdravlje bez prisile, diskriminacije i nasilja. Ravnopravni odnosi između žena i muškaraca u pitanjima seksualnosti i reprodukcije, uz potpuno uvažavanje tjelesnog integriteta osobe, pretpostavljaju uzajamno poštovanje, suglasnost i zajedničku odgovornost za seksualno ponašanje i njegove posljedice.