Description

a nemzeti jogszabályokban, a nemzetközi jogban és nemzetközi emberi jogi dokumentumokban, valamint egyéb elfogadott dokumentumokban már elismert emberi jogok, amelyek alapja valamennyi pár és egyén azon alapvető jogainak elismerése, hogy szabadon és felelősen döntsenek gyermekeik számáról, korkülönbségéről és születésének idejéről, valamint rendelkezzenek az ehhez szükséges információkkal és eszközökkel, továbbá hogy a legmagasabb szintű szexuális és reproduktív egészséget élvezhessék

Additional notes and information

Magában foglalja azt a jogot is, hogy megkülönböztetéstől, kényszertől és erőszaktól mentesen hozzanak döntéseket a reprodukcióval kapcsolatban, az emberi jogi dokumentumokban foglaltaknak megfelelően.
A nők emberi jogai magukban foglalják a szexualitásuk feletti ellenőrzés és a szexualitásukkal kapcsolatos kérdésekben történő, kényszertől, megkülönböztetéstől és erőszaktól mentes szabad és felelős döntéshozatal jogát, a szexuális és reproduktív egészséget is beleértve. A nők és férfiak közötti, szexuális viszonyok és reprodukció tekintetében egyenrangú kapcsolatok – ideértve az egyén testi épségének teljes körű tiszteletben tartását – kölcsönös tiszteletet, egyetértést és megosztott felelősségvállalást tesznek szükségessé a szexuális viselkedés és annak következményei tekintetében.