Description

mensenrechten die al zijn erkend in nationaal recht, internationaal recht en internationale documenten inzake mensenrechten en andere consensusdocumenten, die gebaseerd zijn op de erkenning van de grondrechten van ieder individu of paar om in vrijheid en op verantwoordelijke wijzete bepalen hoeveel kinderen ze willen, wanneer en met welke tussenpozen, en het recht op de voorlichting en middelen om dat te doen, alsmede het recht op het hoogste niveau van seksuele en reproductieve gezondheid

Additional notes and information

Hiertoe behoort ook het recht om beslissingen over voortplanting te nemen zonder discriminatie, dwang en geweld, zoals vastgelegd in documenten betreffende mensenrechten. Tot de mensenrechten van vrouwen behoort hun recht om controle te hebben en in vrijheid en op verantwoordelijke wijze beslissingen te nemen over zaken betreffende hun seksualiteit, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid, vrij van dwang, discriminatie en geweld. Gelijkwaardige verhoudingen tussen vrouwen en mannen op het gebied van seksuele relaties en reproductie, waaronder volledig respect voor de lichamelijke integriteit van de persoon, vereisen wederzijds respect, wederzijdse instemming en een gedeelde verantwoordelijkheid voor seksueel gedrag en de gevolgen hiervan.