Description

Riigisisestes ja rahvusvahelistes seadustes ning rahvusvahelistes inimõiguste dokumentides juba nimetatud inimõigused, mis põhinevad kõikide paaride ja üksikisikute õigusel vabalt ja vastutustundlikult valida oma laste arvu, vanusevahet ja ajastust ning saada teavet ja vahendeid ning püüelda seksuaal- ja reproduktiivtervise kõrgeimate standardite poole

Additional notes and information

Need hõlmavad ka õigust teha otsuseid lastesaamise kohta diskrimineerimise, sunni ja vägivallata, nagu on kirjas inimõiguste dokumentides. Naiste inimõigused hõlmavad nende õigust vabalt ja vastutustundlikult, diskrimineerimise, sunni ja vägivallata omada kontrolli ning teha otsuseid oma seksuaalsusega seotud küsimuste, sh seksuaal- ja reproduktiivtervise kohta. Naiste ja meeste võrdsed suhted seksuaalsuhete ja lastesaamise teemadel nõuavad vastastikust austust, nõusolekut ja jagatud vastutust seksuaalkäitumise ja selle tagajärgede eest.