Description

asmenų, kurių fizinio, emocinio, seksualinio ir psichosocialinio išsivystymo lygis trukdo duoti laisvą ir tinkamai apsvarstytą sutikimą tuoktis, santuoka

Additional notes and information

Daugelyje Jungtinių Tautų rezoliucijų ir ataskaitų terminai „ankstyva santuoka“ ir „vaikų santuoka“ vartojami pramaišiui, nedarant didesnio skirtumo. Kituose dokumentuose vartojama frazė „ankstyva santuoka įskaitant vaikų santuoką“, leidžiant suprasti, kad ankstyva santuoka apima vaikų santuoką, bet taip pat taikoma situacijoms, kurių negalima laikyti vaikų santuoka, pvz., kai vienas ar abu sutuoktiniai yra jaunesni kaip 18 metų amžiaus, tačiau yra pilnamečiai pagal valstybės įstatymus.