Description

Lakisääteinen tai vakiintunut kahden ihmisen välinen liitto, jossa vähintään toinen osapuolista on alle 18-vuotias

Additional notes and information

CEDAW- ja CRC-komiteat tulkitsevat lapsiavioliiton olevan pakkoavioliiton muoto, koska lapsilla ei ikänsä vuoksi ole luonnostaan kykyä antaa täydellistä, vapaaehtoista ja tietoon perustuvaa suostumustansa avioliitolleen tai sen ajankohdalle. Lapsen oikeuksista tehdyssä sopimuksessa ja kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevassa sopimuksessa vahvistettujen ihmisoikeusstandardien mukaisesti lapsiavioliitto on haitallisen käytännön muoto. Alle 18-vuotiaiden avioliiton kieltämisellä taataan, että avioliittoon kuuluvia velvollisuuksia ei osoiteta eikä määrätä lapsille ennenaikaisesti ja ilman heidän suostumustaan. Kunnioittakseen lapsen kehitysvalmiuksia ja itsemääräämisoikeutta häneen itsensä vaikuttavissa päätöksissä CEDAW- ja CRC-komiteat sopivat, että poikkeustapauksissa voidaan sallia vähintään 16-vuotiaan kypsän ja pystyvän lapsen avioliitto edellyttäen, että kyseisen päätöksen tekee tuomari laissa määritettyjen lakisääteisten poikkeuksellisten perusteiden nojalla lapsen kypsyyttä koskevan näytön perusteella ottamatta huomioon kulttuuria ja/tai perinteitä. Lapsiavioliitto, varhainen avioliitto ja pakkoavioliitto ovat toisiinsa liittyviä mutta erillisiä käsitteitä. Ne kuitenkin yhdistetty kaikilla mahdollisilla tavoilla, ja niitä käytetään toistensa sijasta ilman yksiselitteisiä määritelmiä tai ainakin ilman täsmennyksiä niihin liittyvän epäselvyyden laajuudesta. CEDAW- ja CRC-komitea ovat sopineet käyttävänsä "lapsi- ja/tai pakkoavioliittoa".