Description

Дечији брак је било која врста правно регулисане или обичајне брачне заједнице између особа од којих је бар једна млађа од 18 година. Видети такође: рани бракови, присилни бракови

Additional notes and information

Дечији брак се од стране Комитета за права жена (CEDAW) и Комитета за права детета (CRC) сматра формом присилног брака, имајући у виду да деца (малолетници) с обзиром на своје године, имају смањењу могућност давања слободног, пуног и информисаног пристанка на брак. Према стандардима људских права укључених у Конвенцију о правима детета и Конвенцију о елиминацији свих облика дискриминације према женама, дечији бракови се сматрају штетном праксом. Забраном бракова особа млађих од 18 година се осигурава да обавезе које брак подразумева, неће бити наметнуте деци прерано и без њиховог пристанка. Имајући у виду капацитет детета и аутономију у доношењу одлука које се тичу њеног или његовог живота, CEDAW и CRC комитет су се сагласили да у изузетним околностима брак зрелог и способног детета, старог најмање 16 година, може бити допуштен, одлуком суда, на основу оправданих, ванредних околности допуштених законом или процењене зрелости детета, без обзира на културу или традицију. Дечији бракови, рани бракови и присилни бракови су повезани, али различити термини. Ипак, најчешће су испреплетани на различите начине и користе се као синоними, уколико нема експлицитног дефинисања обима или контекстуалног значења, па су CEDAW и CRC комитети сагласни око равноправног коришћења термина дечији/присилни бракови.