Description

Дјечји брак је било која врста правно регулисане или обичајне брачне заједнице између особа од којих је бар једна млађа од 18 година. принудног брак CEDAW и CRC комитет сматрају формом принудног брака, имајући у виду да дјеца (малољетници) с обзиром на своје године имају смањену могућност давања слободног, пуног и информисаног пристанка на брак.

Additional notes and information

Према стандардима људских права укључених у Конвенцију о правима дјетета и Конвенцију о уклањању свих облика дискриминације над женама, дјечји бракови се сматрају штетном праксом. Забраном бракова особа млађих од 18 година осигурава се да обавезе које брак подразумијева неће бити наметнуте дјеци прерано и без њиховог пристанка. Имајући у виду капацитет дјетета и аутономију у доношењу одлука које се тичу његовог живота, CEDAW и CRC комитет су се сагласили да у изузетним околностима брак зрелог и способног дјетета, старог најмање 16 година, може бити допуштен, одлуком суда, на основу оправданих, ванредних околности допуштених законом или процијењене зрелости дјетета, без обзира на културу или традицију. Дјечји бракови, рани бракови и принудни бракови су повезани, али различити термини. Ипак, најчешће су испреплетени на различите начине и користе се као синоними, уколико нема експлицитног дефинисања обима или контекстуалног значења, па су CEDAW и CRC комитети сагласни око равноправног коришћења термина дјечји/принудни бракови.