Description

teisinė ar paprotinė dviejų žmonių sąjunga, kai bent vienas iš sutuoktinių yra jaunesnis kaip 18 metų amžiaus

Additional notes and information

CEDAW ir CRC komitetai vaikų santuoką laiko tam tikra priverstinės santuokos forma, nes vaikai – dėl jų amžiaus – negali pareikšti savo visišką, laisvą ir pagrįstą sutikimą dėl jų santuokos ar dėl jos vykdymo laiko. Pagal Vaikų teisių konvencijoje (CRC) ir Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (CEDAW) nustatytus žmogaus teisių standartus, vaikų santuoka laikytina žalingos praktikos forma. Draudžiant tuoktis jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims užtikrinama, kad su santuoka siejama atsakomybė nebus vaikams priskiriama ar nustatoma per anksti ar be jų sutikimo. Atsižvelgiant į vaiko vystymosi raidą ir savarankiškumą priimant jos ar jo gyvenimą lemiančius sprendimus, CEDAW ir CRC komitetai sutinka, kad išskirtinėmis aplinkybėmis galima leisti subrendusio, veiksnaus ir ne jaunesnio kaip 16 metų amžiaus vaiko santuoką, jeigu remdamasis įstatyme apibrėžtu išimtiniu pagrindu ir įvertinęs vaiko brandos duomenis, nepataikaudamas kultūrai ir (arba) tradicijai šį sprendimą priima teisėjas. Vaikų santuoka, ankstyva santuoka ir priverstinė santuoka – susiję, tačiau skirtingi terminai. Tačiau jie derinami visais įmanomais būdais ir naudojami pramaišiui aiškiau neapibrėžiant ir nepaaiškinant kiekvieno termino dviprasmiškumo. CEDAW ir CRC komitetai susitarė, kad būtų vartojamas terminas „vaikų ir (arba) priverstinė santuoka“.