Description

két olyan személy közötti törvényes vagy szokásjog szerinti házasság, akiknek legalább egyike 18 év alatti

Additional notes and information

A CEDAW Bizottság és az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága a korai házasságot a kényszerházasság egyik formájaként értelmezi, mivel a gyermekek – koruknál fogva – eredendően nem képesek teljes körű, szabad és előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezésüket adni házasságukhoz vagy annak időzítéséhez. A Gyermek Jogairól szóló Egyezményben (CRC) és a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetések minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményben (CEDAW) rögzített emberi jogi normák szerint a korai házasság káros gyakorlat. A 18 év alattiak közötti házasság tilalma biztosítékot jelent arra, hogy a házassággal járó kötelezettségeket nem róják vagy kényszerítik rá a gyermekekre idő előtt és a beleegyezésük nélkül. A gyermek formálódó képességeit és az életére hatással lévő döntések önálló meghozatalát tiszteletben tartva a CEDAW és a CRC bizottsága megállapodott abban, hogy rendkívüli körülmények között engedélyezhető egy legalább 16 éves, képességeinek birtokában lévő érett gyermek házassága, amennyiben erről bíró hoz döntést a jogszabályokban meghatározott kivételes, jogos indokok és a gyermek érettségét igazoló bizonyítékok alapján, az adott kultúrához és/vagy hagyományokhoz való alkalmazkodás nélkül. A korai házasság, a gyermekházasság és a kényszerházasság egymáshoz kapcsolódó, de eltérő fogalmak. Ugyanakkor számos formában ötvöződnek és egymás szinonimáiként használatosak anélkül, hogy kifejezett fogalommeghatározások állnának rendelkezésre, vagy legalább tisztázva lenne az egyes címkéket körülvevő homály. A CEDAW és a CRC bizottsága a „korai és/vagy kényszerházasság” fogalom használatában állapodott meg.