Description

Умишлено принуждаване на възрастен или дете да сключи брак, без лично изразяване на пълното му, информирано и свободно съгласие.

Additional notes and information

Такъв брак включва наред с другото ранен брак; уреден брак, сключен без съгласието на страните; договорени бракове с цел заобикаляне на законите в областта на имиграцията, т.е. без реално намерение за брак; принудителни бракове, използвани от въоръжени групи по време на конфликт, или като средство за момиче да избяга от бедност в резултат на конфликт; както и брак, в който на една от страните не е разрешено да напусне или да го прекрати. Принудителният брак в най-крайната си форма може да включва заплашително поведение, отвличане, държане в плен, физическо насилие, изнасилване, а в някои случаи и убийство. Принудителният брак е форма на насилие срещу жените и момичетата и вредна практика, която често води до това жените и момичетата да не разполагат с лична и икономическа независимост, до опити да избягат или до самозапалване или самоубийство, за да избегнат или избягат от брака. Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие също криминализира подмамването в чужбина с цел принуждаване на това лице против волята ѝ/му да сключи брак в чужбина.