Description

Prisilni brak se odnosi na namjerni čin prisiljavanja odrasle osobe ili djeteta na sklapanje braka. To je brak kojem nedostaje lični izraz punog, informisanog i slobodnog pristanka jedne ili obje strane.

Additional notes and information

Takav brak, između ostalog, uključuje i brak između djece; ugovoreni brak sklopljen bez pristanka zainteresovanih strana; brakovi sklopljeni u cilju zaobilaženja pravila imigracije, tj. bez ikakvih istinskih bračnih namjera; prisilni brakovi koje su koristile oružane grupe tokom sukoba ili koje su djevojčice koristile kao sredstvo za izbjegavanje siromaštva poslije sukoba; i brak u kojem jednoj od strana nije dozvoljeno da ga napusti ili okonča. Prisilni brak u svom najekstremnijem obliku može uključivati prijeteće ponašanje, otmicu, zatvor, fizičko nasilje, silovanje i, u nekim slučajevima, ubistvo. Prisilni brak je oblik nasilja nad ženama i djevojkama i štetna praksa koja često rezultira time da ženama i djevojkama nedostaje lična i ekonomska autonomija, ili rezultira u pokušajima bjekstva, samozapaljivanju ili samoubistvu žena i djevojka kako bi izbjegle brak. Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici također posmatra kao krivično djelo namamljivanje osobe u inostranstvo sa namjerom da se ta osoba protiv svoje volje prisili na brak u inostranstvu.