Description

egy felnőtt vagy egy gyermek házasságkötésre való kényszerítésének szándékos cselekménye, amelyhez a felek valamelyike vagy a két fél nem nyilvánította ki személyesen a teljes körű, tájékoztatáson alapuló és szabad beleegyezését

Additional notes and information

Az ilyen házasságok közé tartozik többek között a gyermekházasság; az érdekelt felek hozzájárulása nélkül megkötött elrendezett házasság; a bevándorlási szabályok megkerülése érdekében, azaz tényleges házasodási szándék nélkül kötött házasság; a fegyveres csoportok által konfliktus során alkalmazott vagy egy lány konfliktus utáni szegénységből való menekülésének eszközeként használt kényszerházasság; valamint az olyan házasság, amelyből a felek valamelyike nem léphet ki, illetve amelyet a felek valamelyike nem bonthat fel. Legszélsőségesebb formájában a kényszerházasság fenyegető magatartással, jogellenes elvitellel, fogva tartással, fizikai erőszakkal, szexuális erőszakkal, valamint esetenként gyilkossággal járhat együtt. A kényszerházasság a nőkkel és a lányokkal szembeni erőszak egyik formája, és káros gyakorlat, amelynek következtében nők és lányok gyakran nem rendelkeznek személyes és gazdasági önállósággal, és amely szökési kísérletekhez, illetve önégetéshez és öngyilkossághoz vezet a házasság elkerülése vagy az abból való menekülés érdekében. Az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló egyezménye bűncselekménynek minősíti azt is, amikor egy személyt külföldre csalnak azzal a szándékkal, hogy akarata ellenére külföldön házasságra kényszerítsék.