Description

Dwang tot het aangaan van een huwelijk e waarbij de volledige, geïnformeerde en vrije toestemming van één of beide partijen, kind of volwassene,ontbreekt

Additional notes and information

Als gedwongen huwelijk worden onder meer beschouwd: kinderhuwelijk; gearrangeerd huwelijk dat wordt gesloten zonder de toestemming van belanghebbende partijen; huwelijken die worden gesloten om de immigratieregels te omzeilen, d.w.z. zonder daadwerkelijk de bedoeling te hebben een huwelijk aan te gaan; gedwongen huwelijken die door gewapende groeperingen worden gebruikt tijdens conflicten of als middel voor een meisje om de armoede na een conflict te ontvluchten; en huwelijken die een van de partijen niet mag beëindigen. Een gedwongen huwelijk kan in zijn meest extreme vorm zaken omvatten als: bedreigingen, ontvoering, gevangenschap, fysiek geweld, verkrachting en in sommige gevallen moord. Het gedwongen huwelijk is een vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes en een schadelijke praktijk die er vaak toe leidt dat vrouwen en meisjes geen persoonlijke en economische autonomie hebben, dat ze vluchtpogingen doen, of overgaan tot zelfverbranding of zelfmoord om het huwelijk te vermijden of eraan te ontsnappen. Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld stelt ook het lokken van een persoon naar het buienland met de bedoeling die persoon tegen zijn of haar wil in het buitenland tot een huwelijk te dwingen, strafbaar.