Description

namjeran postupak prisile odrasle osobe ili djeteta na ulazak u brak, bez osobnog izražavanja potpunog, informiranog i slobodnog pristanka jedne ili obiju strana

Additional notes and information

Takav brak između ostalog uključuje brak s djetetom; ugovoreni brak; ugovoreni brak koji se sklapa bez pristanka strana koje u njemu sudjeluju; brak ugovoren kako bi se izbjeglo poštovanje pravila o imigraciji tj. bez ikakve stvarne bračne namjere; prisilan brak koji koriste naoružane skupine za vrijeme sukoba ili koji se koristi kao sredstvo da djevojčice izbjegnu siromaštvo i brakove nakon sukoba u kojima jednoj od strana nije dozvoljeno da ode iz takvog braka ili da ga prekine. Prisilni brak u svojem najekstremnijem obliku može uključivati prijetnje, otmicu, zatvaranje, fizičko nasilje, silovanje i ponekad ubojstvo. Prisilni brak oblik je nasilja nad ženama i djevojčicama te štetna praksa čija je uobičajena posljedica gubitak osobne i financijske autonomije žena i djevojčica kroz pokušaje bijega, zbog samožrtvovanja ili samoubojstva kako bi se brak izbjegao ili kako bi se iz njega pobjeglo. Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji također kriminalizira postupak namamljivanja osobe u inozemstvo s namjerom prisiljavanja te osobe protiv njezine volje na brak u inozemstvu.