Description

išlaikomų vaikų ir kitų artimiausios šeimos narių, kuriems reikalinga pagalba, priežiūra ir palaikymas

Additional notes and information

Moterims vis dar tenka neproporcingai didelė naštos, siejamos su vaikų auginimu ir rūpinimusi kitais šeimos nariais, dalis. Šis faktas turi įtakos jų užimtumui, pradedant vadovaujančiomis pareigomis, baigiant išėjimu į pensiją. Jis taip pat riboja jų įsitraukimą, dalyvavimą ar pažangą įvairiose visuomenės, politikos ar kultūros srityse.