Description

tillhandahållande av vård till dem som är unga, sjuka, äldre eller funktionsnedsatta eller saknar förmåga att ta hand om sig själva och som är beroende av den vård som tillhandahålls av en annan person