Description

benadering van de analyse van het huishouden waarin dat laatste wordt beschreven als combinatie van de tijd van de leden van het huishouden en goederen om de producten of grondstoffen te produceren die het uiteindelijk wenst

Additional notes and information

Gaat voorbij aan de interne organisatie en structuur van gezinnen en huishoudens omdat, in de context van zuivere neoklassieke theorie, en analoog aan de behandeling van ondernemingen, de theorie uitgaat van een kosteloze en efficiënte operatie. Zij bestudeert niet alleen het marktgedrag van het huishouden (aanbod van arbeid, vraag naar goederen), maar ook fenomenen als huwelijk, vruchtbaarheid, de opvoeding van kinderen, en besteding van tijd.