Description

Кућни послови (за разлику од плаћених кућних послова) су неплаћени послови одржавања домаћинства које обављају чланови домаћинства.

Additional notes and information

Жене свуда и даље сносе примарну одговорност за кућне послове.