Description

Кућни послови (за разлику од плаћених кућних послова) су неплаћени послови одржавања домаћинства које обављају чланице и чланови домаћинства. Жене свуда и даље сносе примарну одговорност за кућне послове.