Description

neatlyginamas namų ūkio priežiūros darbas, kurį atlieka šeimos nariai

Additional notes and information

Moterims vis dar tenka pagrindinė atsakomybė už namų ruošos darbą.