Description

obowiązki związane z nieodpłatnym prowadzeniem gospodarstwa domowego wykonywane przez członków tego gospodarstwa

Additional notes and information

Różnią się od płatnej pracy w gospodarstwie domowym. Kobiety na całym świecie nadal ponoszą główną odpowiedzialność za prace domowe.