Description

oavlönat arbete med att sköta ett hushåll som utförs av medlemmarna i hushållet

Additional notes and information

skiljer sig från avlönat hushållsarbete. Kvinnor överallt har fortfarande det främsta ansvaret för hushållsarbete.