Description

neplatená práca súvisiaca s udržiavaním domácnosti, ktorú vykonávajú členovia domácnosti a ktorá sa líši od platenej práce v domácnosti

Additional notes and information

Odlišuje sa od platenej domácej práce. Primárnu zodpovednosť za domáce práce všade stále znášajú ženy.