Description

Послови који се обављају у домаћинству у циљу задовољавања основних потреба чланова/ица домаћинства, као што су кување, чишћење, брига о дјеци, старијима или зависним чланицама и члановима породице.

Additional notes and information

Традиционално, ови послови нису плаћени нити особа која их обавља тиме добија моћ или статус. У многим друштвима су особе задужене за ове послове у домаћинству чак и у подређеном положају и најчешће су то дјевојчице и жене, чак и када су запослене ван домаћинства.